שירותי העברה מפיתוח לייצור

נובטק מעניקה שירותי העברה מפיתוח לייצור הן לפרויקטים שפותחו בחברה עצמה והן לפרויקטים חיצוניים אשר נקלטים בחברה במלואם. בזכות מעטפת הפתרונות המלאה הקיימת בנובטק, המעבר בין שלב הפיתוח לשלב הייצור בכל פרויקט בחברה הינו מקצועי, יעיל ומוקפד. אנשי המקצוע יודעים ומכירים לעומק את אילוצי ושיקולי הייצור. התהליך מלווה ע"י מחלקת הנדסת הייצור בכדי להקפיד לעמוד בכל דרישות הפרויקט ולבצע מעבר חלק בין השלבים. עם זאת, אין אילוץ לבצע את שני השלבים בנובטק. אנו יודעים לייצר את מה שלא פותח בחברה, ולפתח את מה שלא ימשיך לייצור סדרתי אצלנו. בשני המקרים, הפיתוח מתבצע עם הקפדה והתחשבות על מעבר הפרויקט מפיתוח לייצור. בנובטק ישנן מערכות מידע מתקדמות אשר משמשות את מחלקת הנדסת הייצור, הרכש ומחלקות הפיתוח בפיקוח על הפרויקט מיום היוולדו ועד להעברה לייצור סדרתי הדיר ויעיל. כך אנו יכולים להבטיח את הצלחתו של כל פרויקט.

סגירת תפריט