פיתוח לתחום הביטחוני

פלח POP

פיתוח וייצור סדרתי של פלח  POP (בעלות משותפת עם אופיר אופטרוניקה). תכנון ופיתוח המכלול המכאני ומנגנוני ההנעה ושילוב האופטיקה של […]

עמדת מקלע 0.5 מיוצבת אינרציאלית בעלת שליטה מרחוק

פיתוח מערכת ירי שבאה לבטל את הצורך של החייל לתפעל את הנשק במצב חשוף חלקית ובכך לשפר את בטחונו.

פיתוח […]

מערכת הגנה אקטיבית לרק"מ

פיתוח מערכת הגנה "חכמה" ויעילה עבור התעשייה הצבאית. המערכת נמצאת בשימוש שוטף ומוצגת בתערוכות בטחוניות רבות.