פלח POP

פיתוח וייצור סדרתי של פלח  POP (בעלות משותפת עם אופיר אופטרוניקה).

תכנון ופיתוח המכלול המכאני ומנגנוני ההנעה ושילוב האופטיקה של מערכת תצפית מתקדמת לרכבים וכלי טיס.

במהלך השנים פותחו ויוצרו מספר גרסאות של המוצר.