עמדת מקלע 0.5 מיוצבת אינרציאלית בעלת שליטה מרחוק

פיתוח מערכת ירי שבאה לבטל את הצורך של החייל לתפעל את הנשק במצב חשוף חלקית ובכך לשפר את בטחונו.

  • פיתוח יצור והרכבה של אב טיפוס למערכת נשק מיוצבת עבור תע"ש.

  • תכנון מכני ואלקטרוני.

  • תיעוד וספרות.