מערכת למיון רכיבים לתעשיית המוליכים למחצה

פיתוח וייצור אבי טיפוס למיון והוצאה אוטומטית של רכיבי  Wafers בדיוק של 10 מיקרון.

הפיתוח כלל כתיבת  GUI לתצורה הידנית והאוטומטית.