מערכת הגנה אקטיבית לרק"מ

פיתוח מערכת הגנה "חכמה" ויעילה עבור התעשייה הצבאית.

המערכת נמצאת בשימוש שוטף ומוצגת בתערוכות בטחוניות רבות.