מכלולים אלקטרו-מכאניים

רכש, ייצור והרכבה של מכלולים אלקטרו-מכאניים.

אספקת מכלולים עיקריים שאותם מרכיב הלקוח למכונה אוטומטית המבצעת בדיקות ביולוגיות.