הרכבת מכלול חד-עיני

הרכבה של מכלול ראיית לילה (פליר) חד-עיני, כולל כיול אופטי של המערכת.