מערכות בקרה אלקטרוניות

אם בעבר הגורם האנושי היה אמון על השליטה בתהליכים שבוצעו על ידי מכשירים מכאניים ואחרים הרי שכיום מערכות בקרה אלקטרוניות הן האחראיות לפקח ולהסדיר את פעולתן של מערכות אשר ללא בקרה שכזו לא היו יכולות להתקיים כלל.

דוגמא קלאסית למעבר זה מבקרה אנושית לאלקטרונית היא מרכזיות תקשורת אשר בתחילת דרכן הופעלו על ידי מרכזים/מרכזניות (שתפקידם היה לחבר פיזית בין הקו המגיע מן הנקודה בה נמצא יוזם השיחה אל זה המוליך אל מי שהשיחה מיועדת לו) ואילו כיום מחשבים רבי עוצמה מאפשרים את התקשורת הענפה הנעה סביבנו ללא הרף ובהיקף בלתי נתפס על גבי גלים אלקטרומגנטיים.

בקרה אלקטרונית על מכונות

אולי התחום הראשון בו נעשה שימוש במערכות בקרה אלקטרונית היה שליטה על פעולתן של מכונות בתעשייה. כדי להפוך תהליכי ייצור למהירים ויעילים יותר מרגע שהייתה בנמצא טכנולוגיה מתאימה החלו להופיע מערכות בקרה אלקטרוניות שאפשרו הפעלת מכונות האמונות על עיבוד חומרים באופן אוטומטי או חצי אוטומטי (בשילוב מפעיל אנושי). תפקידו של האדם בתהליך הייצור החל להשתנות, מעיסוק בהפעלת המכונה אל תכנות מערכת הבקרה שלה ופיקוח על התהליך ללא התערבות, אלה במקרה של תקלה.

אמינות מוחלטת

ככל שמערכות הבקרה האלקטרונית הפכו משוכללות יותר כך אנו נדרשים לתת בהן אמון רב יותר. אם בעבר יכול היה האדם להתערב במקרה של טעות או פעולה בלתי סדירה הרי שכיום מורכבות הפעולות וקצב התרחשותן אינו מאפשר זאת עוד ואנו נדרשים לסמוך לחלוטין על מערכת הבקרה שתפעל ללא דופי, גם לזיהוי תקלות ונקיטת הצעדים המתחייבים כשהן קורות.

מערכות בקרה אלקטרונית רבות כיום נסמכות על מחשבים במגוון רמות תחכום. באמצעות הזנת פקודות אל מחשבים אלה ניתן להשפיע על מערכת הבקרה ולהביא באופן זה להפעלת המערכת הנתונה תחת שליטה באופן הרצוי.

מוזמנים לקרוא בנוסף: תכנון, פיתוח וייצור מערכות אופטיות | בדיקת עיניים